Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Συντάγματα και Κανονισμοί

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στη συλλογή της:
  • τα συντάγματα του ελληνικού κράτους που ψηφίστηκαν από το 1844 έως σήμερα,

  • τα επτανησιακά συντάγματα που ψηφίστηκαν κατά τον 19ο αι. έως την ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα,

  • τους κανονισμούς της Βουλής και της Γερουσίας,

  • ελληνικά συνταγματικά κείμενα 18ου - 20ου αιώνα.


Η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει σε αναδρομική ψηφιοποίηση των συνταγματικών κειμένων της περιόδου τέλη 18ου αι. - αρχές 20ού αι. και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή:

 

 
Η αναδρομική ψηφιοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό .

Το ισχύον
Σύνταγμα της Ελλάδας και ο Κανονισμός της Βουλής είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής.