Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή : Πρακτικά Συνεδριάσεων

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Πρακτικά Βουλής 1862-1910

Πρακτικά των Εθνοσυνελεύσεων και της Βουλής (1862 – 1910)
Περιγραφή Ημερομηνία Από Ημερομηνία Έως  Pdf  
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 1 10/12/1862 16/02/1863 Β Εθνική Συνέλευση Τόμος 1: 10/12/1862-16/02/1863
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 2 18/02/1863 18/05/1863 Β Εθνική Συνέλευση Τόμος 2: 18/02/1863-18/05/1863
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 3 20/05/1863 14/10/1863 Β Εθνική Συνέλευση Τόμος 3: 20/05/1863-14/10/1863
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 4 22/10/1863 09/04/1864 Β Εθνική Συνέλευση Τόμος 4:22/10/1863-09/04/1864
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 5 10/04/1864 12/08/1864 Πρακτικά ΤΗΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ 5
Πρακτικά της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως ΤΟΜΟΣ 6 13/08/1864 16/11/1864 Πρακτικά ΤΗΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ 6
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Α - Σύνοδος Α 28/05/1865 05/1/1866
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Α - Σύνοδος Β 10/12/1866 09/04/1867
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Α - Σύνοδος Γ 25/09/1867 21/12/1867
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Β - Σύνοδος Α 25/4/1868 24/10/1868
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος Β 08/11/1868 10/12/1868
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Γ - Σύνοδος Α 05/06/1869 20/11/1869
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Γ - Σύνοδος Β Τόμος 1 11/12/1870 09/03/1871
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Γ - Σύνοδος Β Τόμος 2 10/03/1871 26/05/1871
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Γ - Σύνοδος Γ 22/10/1871 27/12/1871
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Δ - Σύνοδος Α 24/03/1872 12/07/1872
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ε - Σύνοδος Α 14/02/1873 21/07/1873
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ε - Σύνοδος Β 23/01/1874 26/04/1874
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΣΤ - Σύνοδος Α 25/07/1874 03/12/1874
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος ΣΤ 19/03/1875 28/03/1875
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ζ - Σύνοδος Α 11/08/1875 22/12/1875
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ζ - Σύνοδος Β 20/09/1876 18/03/1877
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Α - Περίοδος Ζ 16/05/1877 30/06/1877
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ζ - Σύνοδος Γ 10/10/1877 30/01/1878
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ζ - Σύνοδος Δ 31/07/1878 09/12/1878
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Β - Περίοδος Ζ 05/07/1879 14/07/1879
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Η - Σύνοδος Α ΤΟΜΟΣ 1 20/10/1879 27/11/1879
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Η - Σύνοδος Α ΤΟΜΟΣ 2 29/11/1879 17/04/1880
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Η - Σύνοδος Β 09/10/1880 12/03/1881
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Θ - Σύνοδος Α 18/01/1882 19/06/1882
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Θ - Σύνοδος Β 18/10/1882 24/03/1883
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Θ - Σύνοδος Γ 27/10/1883 24/03/1884
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Θ - Σύνοδος Δ 25/10/1884 11/2/1885
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ι - Σύνοδος Α 09/05/1885 18/07/1885 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ι - Σύνοδος Α
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος Ι 11/10/1885 05/04/1886
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος Ι - Σύνοδος Β 06/05/1886 05/11/1886
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΑ - Σύνοδος Α 22/01/1887 23/05/1887
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΑ - Σύνοδος Β 24/10/1887 17/12/1887
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΑ - Σύνοδος Γ 15/10/1888 07/02/1889
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Α - Περίοδος ΙΑ 27/02/1889 04/04/1889
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΑ - Σύνοδος Δ 09/10/1889 19/02/1890
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Β - Περίοδος ΙΑ 22/02/1890 31/05/1890
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΒ - Σύνοδος Α 29/10/1890 24/03/1891
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΒ - Σύνοδος Β 28/10/1891 18/02/1892
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Α 25/05/1892 27/07/1892
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Β 29/10/1892 16/02/1893
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Γ 27/10/1893 12/03/1894
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Δ 27/10/1894 09/01/1895
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΔ - Σύνοδος Α 15/05/1895 1907/1895
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΔ - Σύνοδος Β 08/01/1896 21/03/1896
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος ΙΔ 24/10/1896 23/09/1897
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΔ - Σύνοδος Γ 30/10/1897 23/03/1898
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΕ - Σύνοδος Α 04/03/1899 15/07/1899
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος ΙΕ 29/11/1899 03/04/1900
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΕ - Σύνοδος Β 30/10/1900 27/01/1901
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΕ - Σύνοδος Γ 31/10/1901 04/04/1902
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΣΤ - Σύνοδος Α 09/12/1902 31/05/1903
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Α - Περίοδος ΙΣΤ 01/06/1903 07/07/1903
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΣΤ - Σύνοδος Β 08/12/1903 30/04/1904
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Β - Περίοδος ΙΣΤ 04/05/1904 18/06/1904
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΣΤ - Σύνοδος Γ 24/11/1904 10/12/1904
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΖ - Σύνοδος Α 14/03/1905 17/07/1905
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ - Περίοδος ΙΖ 21/11/1905 30/01/1906
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΗ - Σύνοδος Α 20/04/1906 05/07/1906
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Α - Περίοδος ΙΗ 11/11/1906 07/06/1907
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΗ - Σύνοδος Β 29/10/1907 04/04/1908
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΗ - Σύνοδος Γ 30/10/1908 09/05/1909
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΗ - Σύνοδος Δ ΜΕΡΟΣ 1  20/09/1909 13/01/1910
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής - Περίοδος ΙΗ - Σύνοδος Δ ΜΕΡΟΣ 2  20/09/1909 13/01/1910
Πρακτικά της Βουλής της ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ Β - Περίοδος ΙΗ 01/02/1910 17/03/1910
 

 

 

 

 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.