Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Πρακτικά Συνεδριάσεων

Η Συλλογή περιλαμβάνει:

  • Πρακτικά της Βουλής (1844 έως σήμερα)
  • Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής (1862 - 1967)
  • Πρακτικά της Γερουσίας (1844 - 1864 και 1929 – 1935)
  • Εφημερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας (1929 - 1935)
  • Αρχείον της Βουλής (1912, 1927-1966)
  • Αρχείον της Γερουσίας (1929 -1934)
  • Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων, των Αναθεωρήσεων του Συντάγματος και των Επιτροπών Αναθεωρήσεως του Συντάγματος
  • Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της Γερουσίας (1843 - 1862, 1909 - 1936, 1946 – 1967, 1974 έως σήμερα)
  • Πρακτικά των Επιτροπών (άρθρο 70 του Συντάγματος)

Οι αναγνώστες μπορούν να μελετήσουν τα Πρακτικά της Βουλής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει σε αναδρομική ψηφιοποίηση των Πρακτικών και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα:

- Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1843 – 1862)
- Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1862 - 1910)
- Πρακτικά των Εθνικών Συνελεύσεων και της Βουλής (1910 - 1935)
- Πρακτικά της Γερουσίας (1844 – 1861)
- Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της Γερουσίας (1843–1862)

Η αναδρομική ψηφιοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό.

Από το 1990 τα Πρακτικά της Βουλής παράγονται σε ψηφιακή μορφή και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους προσβάσιμα μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής. www.hellenicparliament.gr