Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κατάλογοι

Κατάλογοι

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

http://parliament.openabekt.gr
Μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν απλές και συνδυαστικές αναζητήσεις στο σύνολο σχεδόν των συλλογών της.

Στην ίδια διεύθυνση είναι διαθέσιμο ελεύθερα το περιεχόμενο εφημερίδων και περιοδικών του 19ου και 20ου αιώνα (3.000 περίπου τίτλοι) έως το 1943. Οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν το ψηφιακό υλικό από το 1943 και εξής στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.