Βουλευτές


Επιλέξτε βουλευτή για να δείτε την πορεία του από τη μεταπολίτευση και μετάΠερίoδος Ημ/νία Περιφέρεια Kοιν. ομάδα Περιγραφή
Γ' (18/10/1981 - 07/05/1985) 18/10/1981 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Δ' (02/06/1985 - 02/06/1989) 02/06/1985 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Ε' (18/06/1989 - 12/10/1989) 18/06/1989 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
ΣΤ' (05/11/1989 - 12/03/1990) 10/03/1990 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Aντικατέστησε: Ντέρος Κωνσταντίνος Αθανασίου
(Λόγω:Έκπτωσης Βουλευτικού Αξιώματος)
Ζ' (08/04/1990 - 11/09/1993) 08/04/1990 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Η' (10/10/1993 - 24/08/1996) 10/10/1993 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής
Θ΄ (22/09/1996 - 14/03/2000) 22/09/1996 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλογής