ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1699 συνεδριάσεις | Σελίδα 169 από 170
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝ' 24/6/2010
24/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΘ' 23/6/2010
23/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΗ' 22/6/2010
22/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΖ' 21/06/2010
21/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΖ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΣΤ' 18/6/2010
18/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΣΤ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΕ' 17/6/2010
17/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΔ' 16/6/2010
16/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΓ' 15/6/2010
15/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΓ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΒ' 14/6/2010
14/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΜΑ' 11/6/2010
11/06/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΑ΄
Εγγραφές: 1681 - 1690 από 1699 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 167 | 168 | 169 | 170 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα