ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΒ, Σύνοδος: Α΄, Συνεδρίαση: Ι΄ 09/04/2008

(Σημείωση: Ο παρακάτω πίνακας περιεχομένων δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Η’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ’
ΣΥΝΟΔΟΣ A’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι΄
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Συζήτηση επί Διαδικαστικού θέματος, σελ.
3. Ανακοινώνεται η έγκριση παρακολούθησης της συνεδρίασης από δημοσιογράφους, σελ.
4. Ανακοινώνεται επιστολή του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, σελ.
5. Ψηφοφορίες επί των προτεινομένων προς Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος, σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί Διαδικαστικού θέματος:
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Κ., σελ.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ Α., σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ., σελ.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Α., σελ.
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι., σελ.
ΜΠΟΥΡΑΣ Α., σελ.
ΠΛΕΥΡΗΣ Α., σελ.

Β. Επί της ψηφοφορίας:
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ., σελ.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Η., σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ., σελ.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Α., σελ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., σελ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι΄
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008
Αθήνα, σήμερα στις 9 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.20΄ συνήλθε σε συνεδρίαση στην Αίθουσα 223 του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψηφοφορίες επί των προτεινομένων προς Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.
Κατά την συνεδρίαση παρόντες ήσαν οι Βουλευτές κ.κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης, Kουτσούμπας Ανδρέας, Λεονταρίδης Θεόφιλος, Θαλασσινός Θαλασσινός, Καλλιώρας Ηλίας, Καραμάριος Αναστάσιος, Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ, Μαρκογιαννάκης Χρήστος, Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, Μητσοτάκης Κυριάκος, Μπεκίρης Μιχαήλ, Μπενάκη-Ψαρούδα Άννα, Μπούγας Ιωάννης, Μπούρας Αθανάσιος, Μπαντουβάς Κωνσταντίνος, Παπακώστα-Σιδηροπούλου Κατερίνα, Γιαννέλης Ιωάννης, Σαλμάς Μάριος, Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Τρυφωνίδης Γεώργιος, Αλυσσανδράκης Κωνσταντίνος, Κανταρτζής Αχιλλέας, Κουμπούρης Δήμος, Κουβέλης Φώτιος, Τούκαλης Νικόλαος και Πλεύρης Αθανάσιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση αν θέλουν να έρθουν δημοσιογράφοι, εκτός εάν θέλετε να ληφθεί διαφορετική απόφαση. Δεν υπάρχει αντίρρηση, έτσι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Δεν υπάρχει, λοιπόν, αντίρρηση.
Φθάσαμε αισίως στην τελευταία μας συνεδρίαση, στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία επί των συγκεκριμένων άρθρων, για τα οποία έχουμε εργαστεί σε πολλές συνεδριάσεις και έχουμε καταλήξει σ’ ένα κείμενο, το οποίο σας διένειμα την Παρασκευή και το οποίο λίγο-πολύ απηχεί τις απόψεις που επεκράτησαν, όχι όλων, βέβαια, αλλά έχει και κάποιες βελτιώσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη συζήτηση.
Φυσικά, το κείμενο το οποίο ψηφίζουμε, δεν είναι οριστικό, διότι αυτό απλώς θα υποβληθεί ως σχέδιο στην Ολομέλεια και εκεί θα γίνει εκ νέου συζήτηση, οπότε μπορούν να γίνουν και άλλες αλλαγές.
Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας καταστήσω γνωστό ότι έχουν γίνει ορισμένες αντικαταστάσεις από όλα τα Κόμματα για συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε σε ανειλημμένη κομματική υποχρέωση, μεταξύ των οποίων είναι και δύο μέλη, ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, που μετέχουν αυτήν τη στιγμή, ακριβώς την ίδια ώρα, στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι, επίσης, έχουν αντικατασταθεί.
Όμως, από τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, που είναι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, έχω μία επιστολή, όπου επαναλαμβάνει εκείνο το οποίο θεωρείται αυτονόητο, για να μη δημιουργηθούν -ενδεχομένως- παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, ότι υπερψηφίζει -αφού εξηγεί γιατί λείπει- όλες τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως διατυπώθηκαν στην τελική τους μορφή, μετά τη σχετική επεξεργασία, της οποίας έτυχαν κατά τις πρόσφατες διαδοχικές συναντήσεις εργασίας και στις οποίες έλαβε μέρος η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων Βουλευτών-μελών της Επιτροπής. Η επιστολή απλώς κατατίθεται και θα δούμε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Στο τέλος θα σας δώσω το λόγο αμέσως.
Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 119 και 39 του Κανονισμού, δηλαδή, γίνεται με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός και μόνο εάν στο τέλος, μετά την ψηφοφορία στο κάθε άρθρο, υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα, γίνεται καταμέτρηση.
Επομένως, μπορούμε να ξεκινήσουμε, αφού ακούσω τον κύριο συνάδελφο, όπως και όποιον άλλο θέλει να κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα προβληματισμό που έχει σημασία και για τη σημερινή, αλλά και για την κάθε μελλοντική Αναθεώρηση του Συντάγματος.
Εκφράζω έναν προβληματισμό στο κατά πόσο είναι σύμφωνο με το άρθρο 110 του Συντάγματος, που ορίζει τη διαδικασία της Αναθεώρησης, να ψηφίζονται από προηγούμενη Βουλή οι προς αναθεώρηση διατάξεις και να ψηφίζεται στην Αναθεωρητική Βουλή το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων. Εδώ έχουμε κάποιες περιπτώσεις, όπου προτείνονται για ψήφιση άρθρα που δεν έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 29 του Συντάγματος, είχε ζητηθεί με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η αναθεώρηση της παραγράφου 2, που αφορά τα οικονομικά των Κομμάτων.
Τώρα, χωρίς να έχει συζητηθεί και να ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή, έρχεται και συζητείται προσθήκη νέας παραγράφου, η παράγραφος 3, η οποία, μάλιστα, έχει και πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο και αφορά παρέμβαση στη λειτουργία των Κομμάτων.
Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι στο άρθρο 103 του Συντάγματος ζητήθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 2, 3, 5 και 8, με αντικείμενο την εξέλιξη των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
Στην Επιτροπή Αναθεώρησης, μένουν άθικτες οι πιο πάνω παράγραφοι του άρθρου 103 και ζητείται η προσθήκη νέας παραγράφου, 9, στο άρθρο 103, με το πιο πάνω περιεχόμενο.
Τέλος, αρχικά ζητήθηκε από έναν αριθμό Βουλευτών, που απαιτείται σύμφωνα με το Σύνταγμα και ψηφίστηκε από την προηγούμενη Βουλή, η προσθήκη στο άρθρο 5 του Συντάγματος διάταξης για την προστασία των ζώων.
Τώρα, με τις τελικές διατυπώσεις, ζητείται η προσθήκη νέου άρθρου, του άρθρου 24 Α, με περιεχόμενο την προστασία των ζώων, προσθήκη του άρθρου, δηλαδή, που δεν είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή.
Αυτή είναι η παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Είπατε άρθρο 29, παράγραφος 3;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ: Το άρθρο 29, παράγραφος 3 δεν είχε συμπεριληφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Ναι. Η άλλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ: Είναι το άρθρο 103, παράγραφος 9 και το άρθρο 24 Α΄, τα οποία δεν είχαν κριθεί αναθεωρητέα στην προηγούμενη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Μάλιστα. Θα σας απαντήσω. Θέλει άλλος συνάδελφος να λάβει το λόγο τώρα, προδικαστικά, ας πούμε, για την ψηφοφορία;
Όχι.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Μάλιστα.
Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ιδιαίτερα για τη διάταξη η οποία αφορά στην προστασία των ζώων, ήθελα να ρωτήσω: Εντάσσεται, εν τέλει, στο άρθρο 24;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Όχι, στο 24 Α, σε καινούργιο άρθρο, όπως συνήγαγα ότι επεκράτησε η άποψη στην τελευταία μας συνεδρίαση. Όχι μέσα στο άρθρο 24. Δημιουργείται ένα καινούργιο άρθρο, 24 Α και αυτό είναι που παρατηρεί ο συνάδελφος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Είναι ορθή η παρατήρηση του συναδέλφου. Αυτό ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Δηλαδή, δεν συμφωνείτε να μπει άρθρο 24 Α;
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εγώ θα έβλεπα ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στο άρθρο 5. Υποστηρίζω ότι το να προστατεύεις τα ζώα αφορά την προσωπικότητά σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Έγινε συζήτηση την άλλη φορά και για το άρθρο 5 και συνήγαγα ότι το γενικό αίσθημα της Επιτροπής είναι να μην μπει στο άρθρο 5. Έγινε μία πρόταση να μπει στο άρθρο 24 ως τελευταία παράγραφος, αλλά επειδή το άρθρο 24 αφορά την αγρία πανίδα κατ’ αρχήν και έχει και ορισμένες ευαισθησίες, εγώ το ενέταξα στο 24 Α.
Βέβαια, μπορούμε να ψηφίσουμε επ’ αυτού, αλλά η ένταξή του στο Σύνταγμα μπορεί να γίνει και στην Ολομέλεια. Δεν είναι θέμα για το οποίο δεσμεύει η Επιτροπή μας την Ολομέλεια να αποφασίσει επ’ αυτού. Αυτό είναι το ένα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Πριν απαντήσω συνολικά, ορίστε, κύριε Καραμάριε, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχα επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά το άρθρο 24, σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία που ισχύει στη Ρόδο και στην Κω για το Κτηματολόγιο. Εάν τεθεί όπως έχει συμπεριληφθεί στην υπό αντικατάσταση τροποποίηση του άρθρου 24, παράγραφος 1 -απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού εκτάσεων οι οποίες την 1η Ιανουαρίου 1961 ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις- αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία περί Κτηματολογίου που υφίσταται εις τη Ρόδο και στην Κω. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πρέπει να μπει ερμηνευτική δήλωση, ότι δεν ισχύει για τις περιπτώσεις Κτηματολογίου Ρόδου και Κω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Το είχατε πει εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Βεβαίως, το είπα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε, καθώς αντιλαμβάνεστε, ερμηνευτικά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Είναι αντισυνταγματική η διάταξη που τίθεται και αν υποτεθεί ότι ψηφισθεί, αύριο εξαφανίζεται η νομοθεσία του Κτηματολογίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να μπει μία διευκρίνιση για τα Δωδεκάνησα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Καλώς.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Εδώ πάμε να αναγάγουμε το Κτηματολόγιο σε πρότυπο, όπως είναι της Ρόδου και της Κω και θα χαλάσουμε αυτά που υπάρχουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα): Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Θα απαντήσω, κύριε Καραμάριε.
Άλλος συνάδελφος θέλει να λάβει το λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Ο κ. Πλεύρης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Απλώς θα ήθελα να κάνω μια δήλωση για να καταγραφεί στα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε, ότι προσπαθήσαμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στην όλη αναθεωρητική διαδικασία και συμμετέχουμε και στην ψηφοφορία στην Επιτροπή, αλλά ωστόσο, η εν γένει συμμετοχή μας θα αποφασιστεί με πολιτικά κριτήρια, δηλαδή δεν αποτελεί κάποιο πρόκριμα η ψηφοφορία, στην οποία μετέχουμε.
Και για να μην ξαναδιακόψω τη διαδικασία, θέλω να διευκρινίσω κάτι ως προς την ψηφοφορία που θα γίνει. Εμείς στο άρθρο 16 συμφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως έχουμε τοποθετηθεί. Απλώς, έστω και την ύστατη ώρα, θα θέλαμε η πλειοψηφία να συμπεριλάβει και στο Σύνταγμα ότι θα δίδεται αριθμός θέσεων από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για υποτροφίες, υποχρεωτικά, που θα τις παραδίδει το κράτος.
Ήταν ουσιαστικά η μοναδική πρόταση που κάναμε στο άρθρο 16 σε αυτά που είπε η Πλειοψηφία. Με λύπη βλέπω γενικότερα ότι η πλειοψηφία κυρίως έχει στηριχθεί στις δικές της προτάσεις και δεν φάνηκε να συμμερίζεται ό,τι ακούστηκε, ακόμη και σε ήσσονος σημασίας θέματα, από την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλεύρη.
Απλώς θα ήθελα να παρακαλέσω να μην ανακινήσουμε τώρα δηλώσεις πριν από την ψηφοφορία, οι οποίες έχουν γίνει και έχουν καταγραφεί στα Πρακτικά. Θα διανεμηθούν στους Βουλευτές και θα γίνουν αντικείμενο νέας συζήτησης στην Ολομέλεια. Επομένως, όλα αυτά μπορούν να γίνουν σεβαστά.
Ως προς τις παρατηρήσεις του κυρίου συναδέλφου από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν περιλαμβάνονται όντως οι διατάξεις που αναφέρει στον κατάλογο των διατάξεων που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Βουλή. Αλλά συζήτηση επί του θέματος έχει γίνει και προσετέθησαν παράγραφοι, για να ενταχθεί κάπου το θέμα το οποίο έχει τεθεί.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό ισχύει για το άρθρο 29 παράγραφος 3 και νομίζω –να το ελέγξω- για το άρθρο 103 παράγραφος 9, που προβλέπει τη μετατροπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου σε μόνιμες θέσεις.
Συμφωνούμε ότι περί αυτού πρόκειται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Στο κείμενο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνεται ως ιδέα η πρόταση αυτή, η οποία διατυπώθηκε ως ξεχωριστή παράγραφος. Τώρα, αν συμφωνήσουμε σε αυτό ή αν θα ενταχθεί στην υπάρχουσα παράγραφο, που είναι στον κατάλογο των προτεινομένων διατάξεων, αυτό είναι θέμα διαδικαστικό που μπορούμε να το δούμε στην Ολομέλεια.
Όσο για το άρθρο 24 Α, πράγματι αυτό το επινοήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν για το πού θα ενταχθεί η πρόταση πολλών Βουλευτών για την προστασία των ζώων, αν θα ενταχθεί δηλαδή στην παράγραφο 5 για την προσωπικότητα, αν θα πάει στο άρθρο 24 για το περιβάλλον, για τα δάση ή αν θα γίνει μια καινούρια διάταξη ξεχωριστή.
Αυτό προτείνεται τώρα κατ’ ουσίαν, αλλά όπως σας είπα, η πιθανή ή μη πιθανή ένταξη όλων αυτών και σε ποιο σημείο θα ενταχθούν, είναι θέμα που θα το λύσει η Ολομέλεια στη συζήτηση και στην τελική ψηφοφορία.
Ο κ. Μπούγας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, διαβάζοντας τώρα τις προτάσεις των Κομμάτων και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι η πρόταση αυτή υπερβαίνει την εξουσιοδότηση που έδωσε η προαναθεωρητική Βουλή, δεδομένου ότι μπορεί η πρόταση να είναι κάπως πιο συγκεκριμένη, όμως, όπως τελικώς διατυπώνεται στο κείμενο το οποίο μας έχει διανεμηθεί, δεν νομίζω ότι εκφεύγει του σκοπού της συνταγματικής αναθεώρησης ούτε, βέβαια, πολύ περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπερβαίνει η πρόταση την οποία έχουμε ενώπιόν μας, τη νομοθετική εξουσιοδότηση που έχει παρασχεθεί από την προηγούμενη Βουλή. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε εντός των ορίων και βέβαια, αυτό εναπόκειται τελικά στην κρίση της Ολομέλειας. Αλλά νομίζω ότι αυτό προέκυψε και από τις συζητήσεις μέχρι τώρα της Επιτροπής μας, διότι δεν υπεβλήθη κατά τη συζήτηση των συγκεκριμένων διατάξεων καμμία ένσταση ή αντίρρηση για το ζήτημα, το οποίο έθεσε ο κύριος συνάδελφος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε απολύτως εντός των ορίων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούγα.
Περίπου σ’ αυτό το πνεύμα κινήθηκα κι εγώ, ότι στο πνεύμα των προτάσεων που είχαν γίνει, περιλαμβάνονται τα θέματα που θίγονται σε αυτές τις παραγράφους και εν πάση περιπτώσει, εντάχθηκαν κατά τον τρόπο που εντάχθηκαν, ο οποίος μπορεί και να αναθεωρηθεί.
Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναφορικά με τους υπαλλήλους, επιτρέψτε μου να σημειώσω, επειδή με διαφορετικό τρόπο εκθέσατε τη διάταξη, ότι δεν προτείνεται, δυστυχώς, η μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο εισηγείται η πρόταση είναι να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και να εξελίσσονται οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενοι, όπως και οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω, διότι αν ήταν όπως προηγουμένως το αναφέρατε, τότε θα ψήφιζα τη διάταξη. Και η δήλωση αυτή είναι χρήσιμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Δεν ξέρω πώς εκφράστηκα, αλλά εννοούσα τη μετατροπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Αυτό εννοούσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, έτσι το διατυπώσατε και τώρα και πριν, αλλά δεν είναι έτσι. Λέει μόνο και προβλέπει τη δυνατότητα κατάληψης θέσης προϊσταμένου, διευθυντού, δηλαδή ιεραρχικής θέσης, ενώ την εξέλιξη την υπερασπιστήκαμε όλοι μας. Είπαμε, μάλιστα, ότι στο ίδιο γραφείο δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια δουλειά και έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ίδια πολιτεία. Έτσι που το λέει ο κ. Κουβέλης θα ήταν καλύτερο, αν ήταν δυνατόν να γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Παρακαλώ τώρα να μην αρχίσουμε συζήτηση επί της ουσίας. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα, ότι με τις εγγυήσεις του Α.Σ.Ε.Π., οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν μακροχρόνια σχέση αορίστου χρόνου, μπορούν να ενταχθούν στην υπαλληλική ιεραρχία για την κάλυψη οργανικών θέσεων. Αυτό λέμε τώρα κι αυτό λέει ο κ. Μπούγας, ότι περιλαμβανόταν στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και τώρα αριθμήθηκε σε ξεχωριστή παράγραφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι προκύπτει από τη διατύπωση ότι είναι αυτονόητο πως οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να εξελίσσονται υπηρεσιακώς, εφόσον καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, όπως και οι υπόλοιποι, που με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατέχουν ίδιες θέσεις. Ασφαλώς είναι αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα): Κύριοι συνάδελφοι, να μην μπούμε στην ουσία της διάταξης, που είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και νευραλγική διάταξη. Θα μπούμε στην Ολομέλεια στην ουσία αυτής της διάταξης. Απλώς εδώ ξεκαθαρίστηκε το διαδικαστικό θέμα, γιατί εμφανίζεται αυτή η ρύθμιση ως ξεχωριστή παράγραφος και δεν είναι μέσα σε εκείνη που παρέπεμψε η προηγούμενη Βουλή.
Ξεκινούμε την ψηφοφορία, όπως σας την περιέγραψα προηγουμένως. Όπως είδατε, οι διατάξεις είναι τοποθετημένες με τη σειρά τους στο Σύνταγμα. Δεν πάνε με τις ενότητες, όπως τις συζητήσαμε, για να έχουμε στην Ολομέλεια μια συνέχεια.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 14 παράγραφος 9.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 14 παράγραφος 9, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 14 παράγραφος 9)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 14 παράγραφος 9, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ, οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 14 παράγραφος 9 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 14 παράγραφος 9, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16 παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16 παράγραφος 1 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 16 παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16 παράγραφος 5.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 5)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16 παράγραφος 5 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 16 παράγραφος 5, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16 παράγραφος 6.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 6)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16 παράγραφος 6 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 16 παράγραφος 6, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16 παράγραφος 7.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 7, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 7)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16 παράγραφος 7, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16 παράγραφος 7 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 16 παράγραφος 7, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16, παράγραφος 8.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 8, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 8)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 8, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης. και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «παρών» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16, παράγραφος 8 οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 16, παράγραφος 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16 παράγραφος 10.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 10 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 10)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 10, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16, παράγραφος 10, οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 16, παράγραφος 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 16, παράγραφος 11.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 11, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 11)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 16, παράγραφος 11, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 16, παράγραφος 11 οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 16, παράγραφος 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 17, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 17, παράγραφος 1 οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 17, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 17, παράγραφος 6.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 6)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 17, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 17, παράγραφος 6, οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 17, παράγραφος 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 20, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 20, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 20, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 20, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 20, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 20, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 22, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 22, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 22, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 22, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 22, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 22, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 24, παράγραφος 1.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, με την επιφύλαξη της προσθήκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην Ολομέλεια.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 24, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 24, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 24, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 24, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 24, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 28, παράγραφος 3.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 28, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 28, παράγραφος 3)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 28, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 28, παράγραφος 3, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 28, παράγραφος 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 29, παράγραφος 2.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 2)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 29, παράγραφος 2, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 29, παράγραφος 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 29, παράγραφος 3.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 3)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 29, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 29, παράγραφος 3, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 29, παράγραφος 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 57, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 57, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 57, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 57, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 57, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 57, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 58.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 58 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 58)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 58 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 58 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 62.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 62 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 62)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 62 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης. και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 62 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 78, παράγραφος 6.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 78, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 78, παράγραφος 6)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 78, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 78, παράγραφος 6, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 78, παράγραφος 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 79, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 79, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 79, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 79, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης. και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 79, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς, το άρθρο 79, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 88, παράγραφος 2.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 88, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 88, παράγραφος 2)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 88, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 88, παράγραφος 2, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 88, παράγραφος 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 90, παράγραφος 5.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 90, παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 90, παράγραφος 5)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 90, παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 90, παράγραφος 5, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 90, παράγραφος 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 95, παράγραφος 1, από το οποίο έχει φύγει το ειδικό τμήμα.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 95, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 95, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 95, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 95, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 95, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 98, παράγραφος 1.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 98, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 98, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 98, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 98, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 98, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 100.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 100 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 100)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 100 παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 100 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 100 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 101, παράγραφος 4.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 101, παράγραφος 4, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 101, παράγραφος 4)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 101, παράγραφος 4, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 101, παράγραφος 4, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 100, παράγραφος 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 102, παράγραφος 1. Είναι συνάρτηση του άρθρου 24.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 102, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 102, παράγραφος 1)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 102, παράγραφος 1, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 102, παράγραφος 1, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 102, παράγραφος 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 103, παράγραφος 9.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 103, παράγραφος 9, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 103, παράγραφος 9)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 103, παράγραφος 9, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης. και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 103, παράγραφος 9, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 103, παράγραφος 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 104, παράγραφος 3.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 104, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 104, παράγραφος 3)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 104, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 104, παράγραφος 3, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 104, παράγραφος 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 111, παράγραφος 6.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 111, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 111, παράγραφος 6)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 111, παράγραφος 6, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 111, παράγραφος 6, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 111, παράγραφος 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 115, παράγραφος 2.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 115, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 115, παράγραφος 2)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 115, παράγραφος 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 115, παράγραφος 2, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 115, παράγραφος 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 117, παράγραφος 3.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 117, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 117, παράγραφος 3)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 117, παράγραφος 3, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 117, παράγραφος 3, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 117, παράγραφος 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 118, παράγραφος 5. Είναι συνάρτηση των προηγουμένων.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 118, παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 118, παράγραφος 5)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 118, παράγραφος 5, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 118, παράγραφος 5, οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 118, παράγραφος 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Τώρα, εισερχόμεθα στις προτάσεις των Βουλευτών.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 101 Α.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 101 Α, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 101 Α)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 101 Α, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Καραμάριος, ο Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Αλυσανδράκης, ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης και ο Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Πλεύρης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 101 Α οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 101 Α έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 24 Α, το οποίο θα δούμε πού θα ενταχθεί.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κύριε Κουβέλη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εάν η ψηφοφορία γίνει ως προσθήκη στο άρθρο 24 Α -και θεωρώ αναγκαία τη δήλωση- θα καταψηφίσω.
Εάν, όμως, αφαιρεθεί η αρίθμηση και στην παρούσα ψηφοφορία απλώς τεθεί η διάταξη χωρίς αρίθμηση, τότε θα την ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ας ακούσουμε και τους άλλους συναδέλφους.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια στη συγκεκριμένη ενότητα των άρθρων, θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή αποφάσισε πως νομοτεχνικά, τουλάχιστον, δεν μπορεί να ενταχθεί στο άρθρο 5 του Συντάγματος που αφορά στην προστασία της προσωπικότητας του ανθρώπου και στα δικαιώματά του.
Και επειδή υπάρχει η εκφρασμένη βούληση και από την προτείνουσα, αλλά και από την αναθεωρούσα Βουλή να προστατεύσουμε και να λάβουμε ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των ζώων και επειδή αντιλαμβανόμαστε την ένσταση του Συνασπισμού, όπως αυτή εκφράστηκε διά του κ. Κουβέλη –ο οποίος δεν θέλει σε καμμία περίπτωση πολιτικά να φανεί ότι υπερψήφισε ό,τι έχει σχέση με το άρθρο 24- τα λάβαμε όλα αυτά υπ’όψιν μας και είπαμε να υπάρξει ιδιαίτερο άρθρο, το άρθρο 24 Α.
Εάν τώρα πρόκειται, κυρία Πρόεδρε, να ψηφιστεί μόνο αυτή η διάταξη, η οποία θα δεσμεύει τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τότε και κατά την άποψή μου, είναι καλύτερα -και έτσι όπως το θέτει- να την καταψηφίσει ο κ. Κουβέλης.
Εκτιμώ, δηλαδή, ότι δεν πρέπει η πολιτική σκοπιμότητα να υπεισέλθει σε ένα θέμα που οι πάντες συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να πάει στο άρθρο 5.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Παρακαλώ, κύριε Κουβέλη, θα απαντήσω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος, κύριοι συνάδελφοι, να επεκτείνουμε αυτήν τη συζήτηση.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ ήθελα απλώς να πω «ουδέν σχόλιο»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή δεν αποφάσισε τίποτα περί της εντάξεως της διάταξης. Αποφάσισε ότι θέλει κατ’ ουσίαν αυτήν τη ρύθμιση και ότι η Ολομέλεια είναι κυρίαρχη για να αποφασίσει πού θα την εντάξει.
Εφόσον, λοιπόν, μας ενδιαφέρει η ουσία, καλό είναι να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, ενώ το θέμα της ένταξης θα το δούμε στην Ολομέλεια.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ορίστε, κύριε Βαρβιτσιώτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι επειδή η διαδικασία της Αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας ευρύτερης δυνατής συναίνεσης δεν θα πρέπει να μένουμε τόσο στον τύπο, αλλά στην ουσία, προτείνω να δούμε με ένα θετικό πνεύμα αυτό που προτείνει ο κ. Κουβέλης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Αυτό είπα και εγώ, κύριε συνάδελφε. Τελείωσε, λοιπόν, η συζήτηση επ’ αυτού. Θα ψηφίσουμε επί της ουσίας το περιεχόμενο του αναγραφομένου ως 24 Α και στην Ολομέλεια θα δούμε πού θα ενταχθεί.
Εισερχόμεθα, λοιπόν, στην ψηφοφορία του άρθρου 24 Α.
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 24 Α, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 24 Α)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 24 Α, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνει το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «παρών» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 24Α οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 24 Α έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία του άρθρου 108 παράγραφοι 1 και 2 που αφορά τον Ελληνισμό της Διασποράς
Οι αποδεχόμενοι το άρθρο 108 παράγραφοι 1 και 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόμενοι το άρθρο 108 παράγραφοι 1 και 2)
Οι μη αποδεχόμενοι το άρθρο 108 παράγραφοι 1 και 2, παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι.
(Σηκώνουν το χέρι ο Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Αλυσανδράκης και ο Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Κουβέλης)
Παρακαλώ οι ψηφίζοντες «παρών» να σηκώσουν το χέρι.
Ουδείς.
Προφανώς σήκωσαν το χέρι υπέρ της αποδοχής του άρθρου 108 παράγραφοι 1 και 2 οι περισσότεροι.
Συνεπώς το άρθρο 108 παράγραφοι 1 και 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Αισίως, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλη διάταξη.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ την Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη της επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Τετάρτης 2 Απριλίου 2008 και της Τετάρτης 9 Απριλίου 2008.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Η Επιτροπή παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Με το πέρας, λοιπόν, της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την άριστη συνεργασία την οποία είχαμε και την οποία θα συνεχίσουμε και στην Ολομέλεια.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση της Επιτροπής και ώρα 11.55΄ λύεται η συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σύνταγμα 9/4/08 σελ.1

Τελευταία Αποθήκευση: 14/4/2008 11:48:00 πμ Από: L.venetikidou
Εκτυπώθηκε: 14/4/2008 12:16:00 μμ


PDF:
essyn09042008.pdf
TXT:
endsyn080409.txt


Επιστροφή