ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: Β΄, Συνεδρίαση: A' 05/07/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α’

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η Πρόεδρος της Βουλής κ. ‘Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, σελ.
2. Ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σελ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ A’
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
Αθήνα, σήμερα στις 5 Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄συνήλθε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής κ. ΑΝΝΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της.
Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος και το άρθρο 119 29 σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 29 παράγραφος 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), με την υπ΄ αριθμ. 5086/4081 από 27 Ιουνίου 2006 απόφαση της Προέδρου της Βουλής και αποτελείται από τους Βουλευτές κυρίους Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Ξενοφώντα Βεργίνη, Σοφία Βούλτεψη, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, Νικόλαο Δένδια, Χρήστο Ζώη, Θαλασσινό Θαλασσινό, Ιωάννη Ιωαννίδη, Σταύρο Καλαφάτη, Ηλία Καλλιώρα, Χρυσή Καρύδη, Νικόλαο Λέγκα, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Βασίλειο Μαγγίνα, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Κυριάκο Μητσοτάκη, Αθανάσιο Μπούρα, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Ελισάβετ Παπαδημητρίου, Μάριο Σαλμά, Κωνσταντίνο Τασούλα, Μαργαρίτη Τζίμα, Ιωάννη Τραγάκη, Φίλιππο Τσαλίδη, Κωνσταντίνο Τσιπλάκη, Αντώνιο Φούσα, Αλέξανδρο Ακριβάκη, Αθανάσιο Αλευρά, Μαρία-Ελένη Αποστολάκη, Ευάγγελο Βενιζέλο, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλειο Έξαρχο, Πέτρο Ευθυμίου, Σωκράτη Κοσμίδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Σταύρο Μπένο, Μάρκο Μπόλαρη, Θεόδωρο Πάγκαλο, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, Φίλιππο Πετσάλνικο, Κωνσταντίνο Ρόβλια, Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Απόστολο Φωτιάδη, Τηλέμαχο Χυτήρη, Αντώνιο Σκυλλάκο, Άγγελο Τζέκη, Φώτιο Κουβέλη και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο. Εκ των Ανεξαρτήτων συμμετέχουν οι κύριοι Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Στέφανος Μάνος, Πέτρος Μαντούβαλος και Στυλιανός Παπαθεμελής, έκαστος ανά μήνα.
Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής απουσίαζαν οι Βουλευτές κύριοι Πέτρος Ευθυμίου, Σταύρος Μπένος, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Αντώνιος Σκυλλάκος, Άγγελος Τζέκης και Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Οι Βουλευτές κύριοι Απόστολος Σταύρου, Ηλίας Φωτιάδης, Νικόλαος Κορτσάρης, Ιωάννης Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης και Αθηνά Κόρκα - Κώνστα παρέστησαν σε αναπλήρωση των Βουλευτών κυρίων Χρήστου Ζώη, Σοφίας Βούλτεψη, Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαργαρίτη Τζίμα και Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Προέδρου της Βουλής.
Η Πρόεδρος της Βουλής, κ. Άννα Μπενάκη–Ψαρούδα, Προεδρεύουσα της Επιτροπής, αφού διεπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, εκήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής και εκάλεσε τα μέλη της σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου της.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας έγινε η διαλογή των ψήφων, από την οποία προέκυψε ότι έλαβαν:
α. Για το αξίωμα του Προέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης ψήφους 42
β. Για το αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου ο κ. Φίλιππος Πετσάλνικος ψήφους 41
γ. Για το αξίωμα του Β΄ Αντιπροέδρου ο κ. Αντώνιος Σκυλλάκος ψήφους 42
δ. Για το αξίωμα του Γραμματέα ο κ. Φώτιος Κουβέλης ψήφους 42
Ευρέθη, ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.
Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής, το Προεδρείο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος συγκροτείται ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ζήτησε από την Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της συνεδρίασης και η Επιτροπή ομόφωνα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Με τη συναίνεση της Επιτροπής και ώρα 13.00΄ λύθηκε η συνεδρίαση για την προσεχή Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006 και ώρα 11.00΄ με αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής: Διαδιακαστικά θέματα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ
4


3


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΑΝΑΘ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 5-7-06 ΣΕΛ.1


PDF:
05072006.pdf
TXT:
telsynt060705.txt


Επιστροφή