ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
008 Α'/ 10.01.2014
Αριθμός Νόμου
4229
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/01/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
05/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΕ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
18/12/2013
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/12/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1013/2 13.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 76Α του Αθλητικού νόμου (2725/1999).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1025/4 13.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός της σύνθεσης των ειδικών επιτροπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. Ρύθμιση θεμάτων διάρκειας ισχύος των αδειών εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1029/5 13.12.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τη χορήγηση/ανάκληση άδειας λειτουργίας φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης, με θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και με την εισαγωγή επιτυχόντων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ