ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
114 Α'/10.05.2014
Αριθμός Νόμου
4262
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/05/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
24/04/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΕ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΓ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΒ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
07/05/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/05/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1435/47 30.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1438/50 2.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση του άρθρου 61 παρ. 4 του ν. 3459/2006, που αφορά τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1440/51 2.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την γεωγραφική εμβέλεια εκπομπής ψηφιακού προγράμματος από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1446/57 5.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 22 και 124 του ν. 4249/2014, που αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1447/58 5.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις που αφορούν: 1) Την δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες μέσω διαδικτύου στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ (εγγραφής μητρώου ανέργων, ανανέωση ανεργίας κ.α.) και 2) την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών κατά την πρόσληψη προσωπικού σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1448/59 5.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εναρμόνιση της διαχειριστικής χρήσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με όσα προβλέπονται για τη διαχειριστική χρήση του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1449/60 5.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 3276/1944 περί συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας και του ν. 2932/2001 σχετικά με τη διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1452/63 5.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων κρατικής επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και των Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1453/64 5.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. β.Ρύθμιση θεμάτων Οικονομικών Επιθεωρητών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1454/65 5.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν την έκταση στη θέση <Νήσος Ρεβυθούσα> του Δήμου Σαλαμίνας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1455/66 5.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις των ν. 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000
 • Αρ. Τροπολογίας: 1456/67 5.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1457/68 5.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσεις. 2. Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου. 3. Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. 4. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. 5. Ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1460/70 6.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τοποθέτηση στους φορείς υποδοχής υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1461/71 6.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εκλογική νομοθεσία, όσον αφορά την αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1462/72 6.5.2014 (Απεσύρθη)
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου (ν. 2810/2000 και ν. 4015/2011) που διέπει τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1463/73 6.5.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 263 Α του Ποινικού Κώδικα.


Επιστροφή