ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»»
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
256 Α'/28.11.2013
Αριθμός Νόμου
4211
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/11/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
17/10/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΓ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΚΗ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
13/11/2013
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/11/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 933/2 8.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έως 31.01.2014 της προθεσμίας για τη χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, στην Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 934/3 8.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν α)στην πρόσληψη και τις αποδοχές επικουρικού προσωπικού συγκεκριμένων κλάδων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και β) στην τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν.3421/2005 με την οποία επανακαθορίζονται διάφορα θέματα στρατολογίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 935/4 8.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν σε α) επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων, β) τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 17 του ν.3833/2012, όπως ισχύει, αναφορικά με τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας και γ) κατάργηση από 1.1.2014 της εισφοράς Τραπέζης που επιβάλλεται στα εισαγώμενα από τρίτες χώρες προιόντα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 936/5 8.11.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001, σχετικά με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και τις υποχρεώσεις των διερχόμενων πλοιων β. Τροποποιήσεις του ν. 4110/2013 και του ν. 2238/1994 που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος γ. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. δ. Συμπλήρωση διατάξεων για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ε. Τέλος Παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών.


Επιστροφή