ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αμεσα μέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων αγροτών.
Τύπος
Πρόταση νόμου
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/10/2010
Ημ. Κατάθεσης
26/10/2010
Παρατηρήσεις
Λήξη ΙΣΤ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου - π.δ. υπ’ αριθμ. 66 (ΦΕΚ Α΄ 107/28.8.2015)


Επιστροφή