ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Προσχέδιο Κρατικού Προυπολογισμού 2019
Τύπος
Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/10/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  
Ημ. Κατάθεσης
01/10/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής


Επιστροφή