ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
191 A'/13.11.2018
Αριθμός Νόμου
4574
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/11/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/10/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Κ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/11/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1790/40 26.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Ο.Σ.Ε. Α.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1791/41 29.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση συμβάσεων έργου μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και των παρεχόντων υπηρεσίες: α) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και β) στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου Κω και Λέρου, πρόβλεψη επιπλέον ειδικών μισθολογικών και υπηρεσιακών κινήτρων μέσω του σχετικού προγράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ για ιατρούς και οδοντιάτρους και παροχή της δυνατότητας παράτασης των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου του άρ. 63 του ν. 4430/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1792/42 30.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1793/43 31.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4062/2012 σχετικά με το καθεστώς οικοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1794/44 1.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, 2. Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών.


Επιστροφή