ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
161 Α'/20.09.2010
Αριθμός Νόμου
3878
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/09/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
21/06/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
24/08/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΕ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΒ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Β' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΚΑ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/09/2010
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 198/14/3.9.2010
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Παράταση για διάστημα 2 μηνών η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών από τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφωνα με τισ διατάξεις του αρ.1του ν.3766/2009.
    Ειδικά Στοιχεία: 'Αρθρο 25
Τροπολογίες από υπουργεία
1


Επιστροφή