ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
- Υποεπιτροπή υδατικών πόρων
Ημερομηνία - Ώρα
09/07/2018 14:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διαχείριση υδατικών πόρων στα νησιά.
Τα μέλη των Υποεπιτροπών θα ενημερώσει ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιάκωβος Γκανούλης.
Σχετικά Video