ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
Ημερομηνία - Ώρα
11/07/2018 14:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επίσκεψη Ομογενών φοιτητών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και συζήτηση για τα θέματα που τους απασχολούν.
Σχετικά Video