ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία - Ώρα
11/07/2018 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του έτους 2017, της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ελευθέριος Ζαγορίτης.
Σχετικά Video