ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Ημερομηνία - Ώρα
07/06/2018 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. α) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη.
  2. β) Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (ετών 2016 και 2017) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Παναγιώτη – Ιάσωνα Αγγελόπουλου.
Σχετικά Video