ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας
Ημερομηνία - Ώρα
10/10/2018 16:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Η μοριακή και γονιδιωματική ιατρική αλλάζουν την καθημερινή κλινική πράξη.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Δρ. Όθωνας Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School και στο Massachusetts General Hospital Cancer Center.
Σχετικά Video