ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
Ημερομηνία - Ώρα
09/10/2018 13:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.