ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
13/06/2018 12:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τα δικαιώματα του ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – Προκλήσεις
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα ενημερώσουν η κυρία Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, μέλος και αναπληρωματικό μέλος, αντίστοιχα, του Δ.Σ. του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και η κυρία Κλειώ Παπαπαντολέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σχετικά Video