ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών
Ημερομηνία - Ώρα
07/06/2018 17:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Σχέδιο πολιτικής προστασίας στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νικόλαος Τόσκας και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Καπάκης.
Σχετικά Video