ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014
Ημερομηνία - Ώρα
10/10/2018 12:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 - 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παροχή διευκρινίσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Δημήτριο Γιώγο, Νικόλαο Συκά και Νικόλαο Χούντα σχετικά με την Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλαν στην Επιτροπή.
Σχετικά Video