ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- Υποεπιτροπή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ )

'Εργο της Υποπεπιτροπής θα είναι η επεξεργασία προτάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση.

Σύνθεση επιτροπής


Δεν υπάρχει σύνθεση για την επιλεγμένη σύνοδο.
Επιστροφή