Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

06/12/2018  11:00 - 15:00

Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Απευθείας μετάδοση Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Συζήτηση προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών.