Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

13/07/2018  10:00 - 12:30

Ολομέλεια της Βουλής
Απευθείας Μετάδοση Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, των προτάσεων:
 
α) «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
 
β) «Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ΄ Συνεδρίαση της 15.12.1994  Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.1994), όπως ισχύει, "περί μισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθμού δωματίων για τη  διαμονή των στερουμένων ιδιοκτήτου ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"».