Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

17/05/2018  12:00 - 15:00

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Απευθείας Μετάδοση  Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (ετών 2016 και 2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακρόαση του Προέδρου, κ. Χαράλαμπου Γκότση.