Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

17/04/2018  15:30 - 17:00

Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση (17/04/2018) Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), κ. Ανδρέα Κομματά και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.