Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

15/11/2017  10:00 - 13:00

Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους
Μαγνητοσκοπημένη Μετάδοση (14/11/2017) Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2015».
β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2015».