Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

15/06/2015  14:00 - 19:30

Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιου Χρέους
Α' Μέρος Κατάλληλο για όλους


Κατηγορία: Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

Ημερομηνία Προβολής: 15/06/2015

Ακρόαση του κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ.

Απευθείας μετάδοση από την Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής

Δείτε το Video