Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

16.04.2019

 
Ώρα 10.30΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ουρσουζίδης και Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.