Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

09.03.2018

Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «Για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του αντικειμένου  και του προγραμματισμού των εργασιών της Επιτροπής.