Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

17.04.2018

1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Γραμματέα της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
β) Συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατόπιν της αναφοράς του Προέδρου της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων (16 Απριλίου 2018) για υπόθεση που αφορά τον Βουλευτή, κ. Αριστείδη Φωκά και ακρόαση αυτού.
 
3.  Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Δημογραφικό και Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016 - 2017: Τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές».
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για το «Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού FIRST LEGO League».
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν η Ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Terminators του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
5. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), κ. Ανδρέα Κομματά και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
6. Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «Για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Τελική συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρμοδιότητας της Επιτροπής.
β. Διαδικαστικά θέματα.