Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

12.02.2019

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Καραναστάσης και Ανδρέας Κατσανιώτης.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
3. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μανωλάδα: Πρόσφατες εξελίξεις.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι και οι κυρίες: Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Κορίνα Χατζηνικολάου, Επιστημονική Σύμβουλος στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή, Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Νομικός Σύμβουλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), Ηλίας - Μιλτιάδης Κλάπας, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αλέκος Βαστάρδος - Χωνάς, Συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρου Αραχωβίτη, Γεώργιος Σταυρόπουλος και Ρωξάνη Φράγκου, Πρόεδρος και Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), αντιστοίχως, Μαργαρίτα Στενιώτη, Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Έλλη Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) - Μέλος Τμήματος Α.Σ.Ε. για την Αδήλωτη Εργασία, Sebene Eshete και Ευάγγελος Ντούβλης, Συντονίστρια Διεκδίκησης Δικαιωμάτων και Νομικός Σύμβουλος της Οργάνωσης «Generation 2.0 RED», αντιστοίχως, Βασίλειος Κερασιώτης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω - Νομικός Εκπρόσωπος στην υπόθεση «Chowdhury και λοιποί κατά Ελλάδας» ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), Απόστολος Καψάλης, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και εκπρόσωποι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Καραναστάσης και Ανδρέας Κατσανιώτης.
 
5. Ώρα 18.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και των Ρηματικών Διακοινώσεων σχετικά με τη διόρθωση του άρθρου 11 παράγραφος 2 του ελληνικού πρωτότυπου κειμένου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Σιμορέλης και Ιωάννης Αντωνιάδης.