Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

15.03.2019

 
Ώρα 10.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
H Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία Θελερίτη και Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.