Ενημέρωση

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12.02.2019

Ώρα 10.00΄

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κατρούγκαλος και Κωνσταντίνος Τασούλας.