Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

06.12.2018

 
1. Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997 - 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος  και Γεώργιος Βλάχος.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00΄.
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
4. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών.
 
5. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Υποεπιτροπή για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής  Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Σχολική Διαρροή.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι και οι κυρίες: Παναγιώτης Κασσιανός, Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Αθηνά Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ' Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Ειδικής Παιδαγωγικής - Προϊσταμένη του Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Α΄ Κύκλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Βασιλική Νικολοπούλου, Διευθύντρια Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Νέας Γενιάς, Παρασκευή Τσαβαλιά, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε Θέματα Αναπηρίας της Περιφέρειας Αττικής, Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ίσης Μεταχείρισης, Χρήστος Κουκοβίνης, Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), Χάρης Χουρδάκης, Επικεφαλής της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), Γιώτα Πολλάτου και Ειρήνη Καραντωνίου, Μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, Νικηφόρος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Γεώργιος Ανδρινόπουλος, Θωμάς Γεωργιάδης και Στυλιανή Μανουσογιωργάκη, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ο.Λ.Μ.Ε., αντίστοιχα, Θανάσης Κικινής, Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και Μηνάς Ευσταθίου, Λευτέρης Ρατσιάτος, Γεώργιος Γαλάνης και Κωνσταντίνα Φιλίππου, Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Οργανωτική Γραμματέας του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ).
 
6. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Γεώργιος Βλάχος.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00΄.