Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

14.11.2017

Ώρα 10.00΄

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Κωσταντίνος Παυλίδης και Γεώργιος Γεωργαντάς.