Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

18.07.2017

1.  Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 348 του ν. 4412/2016, του προτεινομένου κ. Φωτίου Κατσίγιαννη, Επίτιμου Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
β) Συζήτηση επί εκκρεμών θεμάτων της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Απόστολος Καραναστάσης και Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00΄.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997- 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Απόστολος Καραναστάσης και Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00΄.