Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

13.03.2018

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:  
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.  Δράσεις και Προοπτικές.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, κ. Ισίδωρος Κανέτης και ο Γενικός Έφορος του Δ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Κωνσταντίνος  Εφραιμίδης.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 2 του ν. 2713/1999, όπως ισχύει, του προτεινομένου, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ηλία Κοσσυβάκη, Ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
β) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις στις τηλεπικοινωνίες στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  κ. Βασίλειος Μαγκλάρας.
 
4. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αφροδίτη Σταμπουλή και Σοφία Βούλτεψη.
 
5. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».        
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Καραναστάσης και Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής.
 
6. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
H Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «Για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουάριου 2018 σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παροχή εξηγήσεων από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο επί τη βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 156 του Κανονισμού της Βουλής και του υπ.’ αρ. πρωτ.1/5.3.2018 εγγράφου αιτήματός του.