Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

06.12.2018

 
Ώρα 9.30΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Ηγουμενίδης και Εμμανουήλ Κόνσολας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου  2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.