Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

14.06.2018

Ώρα 10.00΄

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας και Χρήστος Σταϊκούρας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.