Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

17.05.2018

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ακρόαση του Προέδρου  κ. Χρήστου Ζαμπίρα.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα  Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθηγητή κ. Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις διεθνώς και στην Ελλάδα.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (ετών 2016 και 2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακρόαση του Προέδρου  κ. Χαράλαμπου Γκότση.
 
4. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση  σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.