Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

16.05.2018

1. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Πρόεδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Καύση εναλλακτικών καυσίμων στην Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία.
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Μπάκης, Αθηνά Παναγιώτου και Βασίλειος Λιόγκας, Διευθυντής και Συνεργάτες του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντιστοίχως, Δημήτριος Δερματάς, Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Κυρίτσης και Φωτεινή Σταμάτη, Συνεργάτες του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Αναστασία Αρφανάκου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δωροθέα Κολυνδρίνη, Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας και Βαρβάρα Γεωργαλή, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, αντιστοίχως, Αλεξάνδρα Μουσάτου, Δικηγόρος και Άρης Βρούστης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η  Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Από τον «Καλλικράτη» στον «Κλεισθένη».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ.  Κωνσταντίνος - Νικόλαος Πουλάκης.
Επίσης, στη συνεδρίαση θα παραστούν ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος  Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης.
 
3. Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
β) Συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 2175/11.5.2018 αναφοράς του Προέδρου της Βουλής, για υπόθεση που αφορά τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κατσίκη και ακρόαση αυτού.