Ενημέρωση

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13.07.2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ώρα 10.30΄

Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, των προτάσεων:
 
α) «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
 
β) «Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ΄ Συνεδρίαση της 15.12.1994  Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.1994), όπως ισχύει, "περί μισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθμού δωματίων για τη  διαμονή των στερουμένων ιδιοκτήτου ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα Κοζομπόλη και Ιωάννης Τραγάκης.