Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

14.11.2017

1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της έκθεσης που υποβάλλεται στη Βουλή κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ του Συντάγματος (άρθρο 31Α΄ παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Κ.τ.Β.).
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997- 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2015».
β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2015».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Μάρδας και Θεόδωρος Φορτσάκης.
 
5. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θεόδωρος Δρίτσας και Ιωάννης Πλακιωτάκης.