Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

15.11.2017

1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2018.
β. Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κωνσταντίνος Κουκοδήμος.
                                              
2. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας και Ιωάννης Βρούτσης
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και κατά το άρθρο 109 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ. 4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20.00΄.