Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

24.01.2019

 
Ώρα 9.30΄
 
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανασία Αναγνωστοπούλου και  Γεώργιος Κουμουτσάκος.