Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

24.01.2019

 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ενημέρωση από την Εθελοντική Αξιολόγηση της Ελλάδας και οι μελλοντικές προκλήσεις της εφαρμογής της Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.                                  
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τράντας, Προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα Αλιευτικής Πολιτικής.
Τα μέλη της Επιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.